Vlaardingen Band

Hartelijke welkom op de site van de Vlaardingen Band. Muziek speelt sinds jaar en dag een belangrijke rol in de manier waarop het Leger des Heils haar geloof beleeft. In de ruim 150 jaar dat het internationale Leger des Heils bestaat, is dan ook een enorme schat aan eigen liederen en muziekstukken opgebouwd. Deze hebben altijd op heel kenmerkende wijze uiting gegeven aan ons geloof en de opdracht die daarin doorklinkt: het Evangelie van Jezus Christus uitdragen en in zijn naam menselijke nood lenigen.

De Vlaardingen Band, de brassband van Korps Vlaardingen, bestaat uit 33 leden. De muzikanten vinden het een uitdaging om met hun muziek helemaal aan te sluiten bij de tegenwoordige tijdsgeest. De effectiviteit van de Vlaardingen Band ligt verborgen in de flexibiliteit van zowel de muzikanten als van het repertoire. Want naast dat zij iedere zondag hun deel verzorgen in de samenkomsten, zijn zij ook regelmatig buiten te vinden. Het repertoire van de Vlaardingen Band bestaat o.a. uit moderne (Christelijke) popsongs, uit traditionele en moderne Brassbandcomposities. Ook is zij niet onbekend met de werken van de grote klassieke componisten.

    De activiteiten van de Vlaardingen Band bestaan, naast de wekelijkse ondersteuning van de kerkdiensten, uit:
  • De jaarlijkse bijdrage aan de dodenherdenking in Vlaardingen, de stad waar ook ieder jaar de Geuzenpenning wordt uitgereikt;
  • Het jaarlijkse kerstinloopconcert in de Grote Kerk van Vlaardingen en de ontsteking van de kerstboomverlichting op de Markt;
  • Het jaarlijkse voorjaars- en najaarsconcert waaraan andere muzikale gezelschappen deelnemen;
  • Bijdragen aan kerstactiviteiten in eigen stad en omliggende gemeenten (kerstzang, kerstmarkt);
  • Bijdragen aan kerstvieringen op scholen en verzorgingstehuizen;
  • Openluchtconcert in het winkelcentrum van Vlaardingen (of naburige stad);
  • Miniconcerten in verzorgingstehuizen en verpleeghuizen;