Geschiedenis

1907-1918

In 1907 vormde een zestal hoofdzakelijk bekeerde dronkaards de eerste Vlaardingen Band. Zij begonnen moeizaam het notenschrift en het bespelen van hun instrument te leren. Na maanden van ingespannen studie, in hun spaarzame vrije tijd, waren ze in staat om tijdens kerkdiensten de liederen van samenzang te begeleiden. Hermanus van Kapel werd de eerste officiele dirigent van de band en al spoedig groeide de band uit tot 20 muzikanten. Verder is er niet veel bekend over deze beginperiode; er werd geen geschiedenisboek bijgehouden en er zijn geen muzikanten uit die tijd die het nog kunnen navertellen. Een anekdote is echter wel bekend. Jarenlang trok de kleine groep muzikanten regelmatig van straat tot straat om te musiceren. Tijdens deze ‘straatmuziek’ belandden zij op de stoep voor de woning van een van de notabelen van de stad. Vol enthousiasme werden enkele bekende melodieën gespeeld. Op het moment dat zij aan de toegift wilden beginnen kwam de dienstbode naar buiten en zei: "heren, de complimenten van meneer. Alstublieft, een rijksdaalder en wilt u zo vriendelijk zijn een straat verder te gaan spelen”
‘t Was een teleurstelling, maar ach, die rijksdaalder was een vorstelijke gift.

1918-1940

De eerste wereldoorlog veroorzaakte een terugslag omdat veel muzikanten opgeroepen werden voor militaire dienst. Op 4 maart 1918, na een kortstondige ziekte, stierf bovendien dirigent Van Kapel aan de ‘Spaanse Griep’, die als een epidemie duizenden slachtoffers maakte onder de slecht gevoede en verzwakte Nederlanders. Zijn verscheiden betekende een zware slag voor de band en tevens een zware opgave ten aanzien van de opvolging door Joseph van Rij, die de taak van waarnemend dirigent aanvaardde voor ongeveer een jaar. Hierna werd de band geleid door dirigent Jacob van Straten die deze positie bekleedde tot 1933, waarna dirigent Jacob Koster het werk voortzette tot 1940.

1940-1945

Het tweede dieptepunt voor de band ontstond gedurende de Tweede Wereldoorlog, toen vele muzikanten door de Duitsers verplicht te werk werden gesteld in Duitsland. Gelukkig kon de band blijven functioneren door een zestal vrouwen. Zij meldden zich spontaan om de opengevallen plaatsen in te nemen! Harry Wijnhof heeft de stok gezwaaid tijdens de oorlog en de band door de moeilijke periode geloodst.

1946-1976

Toen dirigent Wijnhof Vlaardingen verliet in 1946 werd een juist uit Duitsland teruggekeerde jonge muzikant, Tjerk van der Hoeven, dirigent totdat hij in 1952 naar Canada emigreerde. Het was onder de directie van dirigent van der Hoeven dat de band voor het eerst optrad tijdens het jaarlijkse muzikantencongres in het Amsterdamse Concertgebouw. Na een tweetal jaren onder de directie van de heer Van Dalen te hebben gespeeld (1952 - 1954) ging de stok over naar dirigent Dick Geus. Onder zijn directie groeide de band zowel in kwantiteit als in kwaliteit. Er werd een jeugdafdeling opgericht die groeide als kool. Uit deze jeugd kwam goede aanvulling voor de Vlaardingen Band. In 1968 werd Alewijn van Gulik dirigent en met zijn jarenlange ervaring als ‘principal’ cornet solist van de Nationale Band en dirigent van de Leger des Heils band uit Schiedam, drukte Van Gulik een heel eigen stempel op de band. Ook onder zijn leiding was er een kwantitatieve stijging en vele uitnodigingen om op te treden kwamen binnen. De band speelde onder andere in ziekenhuizen en gevangenissen. Door de plaatselijke VVV’s werd de band enkele keren uitgenodigd voor tournees in Zeeland.

1977-2012

Bij het zeventigjarig jubileum van de band liet Alewijn van Gulik weten een punt te willen zetten achter zijn carrière. Na rijp beraad droeg hij de dirigeerstok over aan Alan Gibson. In de tijden dat het dirigentschap van Alan Gibson twee keer werd onderbroken door uitzending naar het buitenland is in de eerste periode de band geleid door Andre Vulperhorst. In de tweede periode is Wim Naujoks kapelmeester geweest van 1995 tot 2001.

Onder het leiderschap van Alan Gibson heeft de Vlaardingen Band een standaard bereikt die alle voorgaande niveaus heeft overtroffen. Diverse tv en geluidsopnames zijn gemaakt en de band boeit regelmatig een groot publiek bij concerten waarbij een grote variëteit aan muziek ten gehore wordt gebracht, variërend van klassiek tot moderne big band arrangementen.

2013-2016

In januari 2013 is het dirigeerstokje overgedragen aan Ruan de Groot.

2016-Heden

In 2016 stopte Ruan waarna het stokje weer overging aan Wim Naujoks die begon aan zijn 2e periode als Dirigent van de Vlaardingen Band.

Activiteiten

De Vlaardingen Band heeft verschillende bezoeken gebracht aan Belgie (1961, 1964, 1965, 1981 & 1984), Duitsland (1979), Frankrijk (1983) en Engeland (1980, 1993 & 1997). Vandaag de dag bestaan de activiteiten van de Vlaardingen Band, naast de wekelijkse ondersteuning van kerkdiensten, voornamelijk uit: de jaarlijkse bijdrage aan de dodenherdenking in Vlaardingen, de stad waar ook ieder jaar de Geuzenpenning wordt uitgereikt; de viering van Koninginnedag; het jaarlijkse kerst inloop-concert in de Grote Kerk van Vlaardingen en de ontsteking van de verlichting in de kerstboom op de Markt; het jaarlijkse voorjaars- en najaarsconcert in Vlaardingen waaraan andere muzikale gezelschappen deelnemen; deelname aan het jaarlijkse Nationale Muziek Festival in Vredenburg te Utrecht; bijdragen als gast band bij concerten door heel Nederland; bijdragen aan kerstactiviteiten in eigen stad en omliggende gemeenten (kerstzang, kerstmarkt); bijdragen aan de kerstvieringen op scholen en verzorgingstehuizen; openluchtconcerten in het winkelcentrum van Vlaardingen (of naburige steden); miniconcerten in verzorgingstehuizen.