Donateurs

Een brassband kost geld. Veel geld zelfs.
Naast uitgaven voor nieuwe muziek, jassen, is met name de aanschaf van nieuwe instrumenten een kostbare aangelegenheid.

Gelukkig hoeven niet alle instrumenten gelijktijdig te worden vervangen en gaan de meeste instrumenten zo’n 10-15 jaar mee,
maar als er iets vervangen moet worden, moeten er middelen beschikbaar zijn.

Die middelen verwerven wij door middel van contributie, opbrengsten uit activiteiten en een bescheiden subsidie van
gemeente Vlaardingen. Die subsidie wordt in het kader van de bezuinigingen bovendien afgebouwd.

Maar dat is helaas niet voldoende. Zonder donateurs kan de Vlaardingen Band dan ook niet blijven voortbestaan. U bent dus belangrijk voor ons! U kunt ons steunen door donateur te worden. Dit kan al door middel van een jaarlijkse bijdrage vanaf € 12,- (maar meer mag vanzelfsprekend ook). U kunt hiervoor een email sturen: vldsaband@gmail.com o.v.v. Donateur

Als donateur ontvangt u natuurlijk ook iets van ons terug: twee gratis kaarten voor ons jaarlijks concert! Daarnaast is het mogelijk om als donateur via email of als boekje (A5 formaat) ons periodiek Band Nieuws te ontvangen, zodat u steeds uit de eerste hand op de hoogte blijft van de activiteiten van de band.

Indien u het op prijs stelt om een éénmalige bijdrage aan de Vlaardingen Band te doen, kan dit door overmaking op de Rabobankrekening NL 54 met het volgende rekeningnummer: 0101 3658 29 o.v.v. eenmalige bijdrage Vlaardingen Band.

Wij danken u hartelijk voor uw financiële steun!